Afbestillingsregler
Restaurant MellemRum

Afbestillingsregler.

- disse regler er gældende såfremt andet ikke er aftalt.

Reglerne er opstillet i overensstemmelse med Danmarks Restauranter og Cafeer’s standardregler for selskabsarrangementer, kurser og konferencer.

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.

Afbestillingsgebyr

Afbestilling af et selskab på over 10 personer skal ske skriftligt på mail eller anbefalet brev inden 2 uger før arrangementets afholdelse. For selskabsarrangementer under 10 personer dog kun 7 dage før. Ved større arrangementer kan restauranten forlange længere afbestillingsfrist under forudsætning af, at der er truffet særskilt aftale herom.

Ved afbestilling af hele arrangementet eller ved reduktion på mere end 25% i antallet af couverter efter nævnte tidspunkt, men dog inden 7 døgn før arrangementets afholdelse, kræves en godtgørelse, der svarer til 65% af prisen for de bestilte couverter.
Desuden kan restauranten kræve at blive holdt skadesløse for udgifter til særlige aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, optræden og deslige.

Ved afbestilling af selskabsarrangementer senere end 7 døgn forud for arrangementets afholdelse er restauranten berettiget til godtgørelse, der svarer til 100% af samtlige ydelser.

Couvert ændringer under 5% kan foretages indtil 24 timer før arrangementets start, uden erstatning.

Bestilleren er overfor restauranten ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selv om der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.

Bestilleren er overfor restauranten ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selv om der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen. Dette gælder ved alle typer bestillinger fra Restaurant MellemRum, Restaurant Komfur, Restaurant Ombord og Thorsager Forsamlingshus.

Force-majeure

Strejke, lock-out, ildløs, begrænsninger i leverancer eller andre ekstraordinære forhold og foranstaltninger, der ligger uden for parternes kontrol (force-majeure), berettiger til afbestilling eller aflysning uden erstatningspligt.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage, medmindre andet er beskrevet på bekræftelsen.

Besøg også!

Åbningstider

Mandag til lørdag 17.00-24.00
(sidste bestilling i køkkenet kl. 21.30)

Følg os på de sociale medier

Kontakt

Restaurant MellemRum
Fredens Torv 2
8000 Aarhus C.
Tlf.: 8617 1838
Mail: info@restaurantmellemrum.dk

© 2024 Restaurant MellemRum